D I G I T A L
S O U R C E

Yüklənir..

Biznesin rəvan və effektiv fəaliyyətini, məlumatların işlənmə mərkəzlərini və paylanmış informasiya infrastrukturlarını təmin edən korporativ sistemin yaradılması hər bir müəssisə üçün prioritetdir.

Biz sizə mühəndis xidmətlərinin bütün mərhələlərini təklif edirik: layihələndirmə və avadanlığın tam təchiz olunmasından tutmuş mühəndis sistemlərində “açarlanma”-nın quraşdırılmasına və sonrakı istifadəsinə qədər.

Bizim xidmətlərin siyahısına aşağıdakı istiqamətlər daxildir:

  • Mühəndis infrastrukturu
  • İnfrostruktur təminatı
  • Mobil infrastrukturu
  • İnfrostrukturun monitorinqi və İT idarə olunması
  • Şəbəkə infrastrukturu
  • Məlumat təhlükəsizliyi sistemi
  • Rabitə sistemləri
  • Məlumatların işlənməsi mərkəzi
  • QMS infrastrukturu