D I G I T A L
S O U R C E

Yüklənir..

Biz bilirik ki, sizin seçiminiz üçün hazırda çoxlu sayda İT Şirkətlər mövcuddur, məhz buna görə də biz artıq sınaqdan keçmiş reputasiyaya malik olan, mükafat qazandıra bilən İT-təminatı modelini yaratdıq. Başlanğıc üçün biz Microsoft və Cisco Systems sertifikatlarının da daxil olduğu geniş spektrli sertifikatlara və ixtisaslara sahib olan ən parlaq İT mühəndislərini və tərtibatçılarını işə cəlb etdik. Bundan əlavə bizim Satış, Təchizat və Biznes Menecmenti üzrə komandalarımız son dərəcə təcrübəlidirlər və öz sahələrinin ən üstün peşəkarlarıdırlar. Bu illər ərzində əldə etdiyimiz ali keyfiyyət bacarığımızı yüksək qiymətləndiririk. Bizim əməkdaşlarımız bizi şirkətimizin malik olduğu dinamik, məğlubedilməz bir komandaya çevirmişdir. Məhz buna görə də biz öz iş mühitimizi əyləncəli və ilhamverici məkana çevirmişik. İT sənayesində düşüncə liderliyinə malik olan biz davamlı olaraq komandamızı təşkil edən ac düşüncələri qidalandırmaq üçün fasiləsiz təlimlər təklif edirik. Digital Source MMC-də biz bunu bilirik ki, ən yaxşı xidmət – öz işlərini görməyi sevən xoşbəxt insanlardan irəli gəlir. Biz öz işlərimizi icra etməkdən həzz alırıq və öz müştərilərimizi ən yaxşı İT həllərlə təmin edirik. Biz yüksək səviyyəli Helpdesk Təchizat sistemi ilə bazarda yeganə şirkət olaraq ən mükəmməl İT –həlləri təklif edirik. Biz başa düşürük ki, bu İT infrastrukturu bir qədər mürəkkəb, ağır, çətin anlaşılandır və eləcə də baha başa gələndir. Bizim komandalarımız sadələşdirməyə və iqtisadi effektivliyə nail olma bacarığında mükəmməlləşmişlər.

Digital Source MMC-nin korporativ mədəniyyəti həm daxili, həm də zahiri cəhtdən qarşılıqlı etimad, savad, doğruluq, şəffaflıq, etibarlılıq və sədaqət kimi keyfiyyətlərlə xarakterizə olunur.

Əməkdaşlarımızın öz işlərinə hörmət bəsləmələri və xidmətin keyfiyyətinə diqqət göstərmələri, eləcə də razılıq və qarşılıqlı etimad hissləri korporativ inkişaf üçün ilkin təbii zəmindir. Biz bir şirkət olaraq tərəqqi və inovasiyaya istiqamətlənmişik.

İnovasiyalara can atma, tez zaman çərçivəsində reallaşma sevincinə nail olma və standartlaşma proseslərinin dəyər yaratma zəncirində müəyyən olunmasının uğurlu nəticələri - Digital Source MMC-nin mahiyyətini təşkil edir.

Digital Source MMC-də keyfiyyət, münasiblik və müştərinin ehtiyacına yaxından bələd olma, bizim bütün səylərimizin kökündə dayanan əsas meyardır.